Lütfen bekleyiniz...

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kadastro Kanunu

Güncel KanunKanun No: 3402Kabul Tarihi: 21 Haz 1987RG No: 19512RG Tarihi: 09 Tem 1987
Kadastro Kanunu Birinci Bölüm - Genel İlkeAmaç: Madde 1 - (Değişik: 22/2/2005- 5304/1 md.) Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi v...

Tapu Kanunu

Güncel KanunKanun No: 2644Kabul Tarihi: 22 Ara 1934RG No: 2892RG Tarihi: 29 Ara 1934
Tapu Kanunu Madde 1 - Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve m...

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7255Kabul Tarihi: 28 Eki 2020RG No: 31294RG Tarihi: 04 Kas 2020
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Madde 1 - 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “fıkrasındaki” ibaresi “fıkra...

Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31180RG Tarihi: 09 Tem 2020
Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31180 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; alçak irtifa uçuşu y...

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

Kurulu KararıKarar Sayısı: 1RG No: 31180 (Mükerrer)RG Tarihi: 09 Tem 2020
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 1 Karar Tarihi: 27.02.2020 Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31180 (Mükerrer) Coğrafi Veri Temalarına İlişkin Tanımlama Doküma...

Süreli İpoteklerin Terkini Hakkında Genelge

Güncel GenelgeGenelge No: 23294678-010.07.02-E.5001906Genelge Tarihi: 21 Oca 2020
Süreli İpoteklerin Terkini Hakkında Genelge Genelge Tarihi: 21.01.2020 Genelge Sayısı: 23294678-010.07.02-E.5001906 GENELGE 10.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına D...

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 30978RG Tarihi: 14 Ara 2019
Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30...

Ağaçlandırma Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30927RG Tarihi: 23 Eki 2019
Ağaçlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 23.10.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30927 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların ö...

Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Görevli İşçi Personelin Çalışma Esasları ile İlgili Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30916RG Tarihi: 12 Eki 2019
Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Görevli İşçi Personelin Çalışma Esasları ile İlgili Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30916 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetme...

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30885RG Tarihi: 11 Eyl 2019
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30885 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; orman yangı...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 15 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor