Lütfen bekleyiniz...

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Tahsili İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Tahsili İstemi - Dava Dilekçesi …….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Tapu sicilinin tutul...

Malik Hanesi Boş Olan Taşınmaz Nedeniyle Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Malik Hanesi Boş Olan Taşınmaz Nedeniyle Dava Dilekçesi KADASTRO MAHKEMESİ’NE ……… Davacılar : Vekili : Davalılar : Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : ... Köyü ... mevkisindeki .. ada .. parselde bulunan arsa miras ...

Murise Ait İken Taksim Edilerek Kendine Verildiği Belirtilerek Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Murise Ait İken Taksim Edilerek Kendine Verildiği Belirtilerek Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi Kadastro Mahkemesi’ne ……… Davacılar : Vekili : Davalılar : Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : 1- … İlçesi, … Köyünd...

Paylaşma (Taksim), Satın Alma ve Zilyetlik Nedeniyle Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Paylaşma (Taksim), Satın Alma ve Zilyetlik Nedeniyle Dava Dilekçesi Kadastro Mahkemesi’ne ……… Davacılar : Vekili : Davalılar : Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : Dava konusu ... yerde bulunan taşınmazların tespiti ...

Sınır İhtilafı Nedeniyle Açılan Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Sınır İhtilafı Nedeniyle Açılan Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi Kadastro Mahkemesi’ne ……. Davacı : Davalılar : Dava Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : ... Köyü ... Mahallesi ... mevkisindeki .. ada .....

Tapu Kaydı ve Mirasçılık Nedeniyle Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tapu Kaydı ve Mirasçılık Nedeniyle Dava Dilekçesi Kadastro Mahkemesi’ne ……… Davacılar : Vekili : Davalılar : Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : ... Işıklar Köyü ... mevkisindeki .. ada .. parseldeki tarla, ... tari...

Tapu Kaydına Dayanılarak Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tapu Kaydına Dayanılarak Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi Kadastro Mahkemesi’ne ……… Davacılar : Vekili : Davalılar : Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : … İlçesi, … Köyünden kadastro geçmiş olup yapılan tespitler ...

Verasetteki Payları Oranında Tescile Dair Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Verasetteki Payları Oranında Tescile Dair Dava Dilekçesi Kadastro Mahkemesi’ne ……… Davacılar : Vekili : Davalılar : Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : Davaya konu taşınmaz murise ait iken, ….. tarihinde vefatıyla ba...

Tapulu Olup Köy Tüzel Kişiliği Adına Yapılan Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tapulu Olup Köy Tüzel Kişiliği Adına Yapılan Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi Kadastro Mahkemesi’ne ……… Davacılar : Vekili : Davalılar : Konusu : Kadastro Tespitine İtiraz Dava Değeri : … TL Açıklamalar : 1- ... İlçesi, ... Köyünde kadastro çalı...

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu

Dava Dilekçesi
Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ............................ Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifr...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 6 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor